برنامه ريزي و كنترل توليد و موجودي

 
 

محتوای دوره:

- اصول کلی برنامه ريزي تولید در چارچوب مديريت واحدهاي توليدي - مقدمه اي بر سیستم‌های تولیدی - مدل‌های برآورد و پيش بيني تقاضا - برنامه‌ریزی تولید جامع - برنامه‌ریزی مواد و موجودي - برنامه‌ریزی ظرفیت و بالانس خطوط عملياتي - برنامه ريزي توالي و نگاهي به تئوري صف - برنامه ريزي توليد در سيستم هاي توليدي انعطاف پذير - برنامه ريزي توليد به عنوان يك سيستم اطلاعاتي  

 
 
 

هدف :

 آشنايي باروش هاي برنامه ريزي سيستمهاي توليدي جهت ايجاد سيستم توليد بهره ور . 

 
 
 
 

توانايي شركت كنندگان پس از دوره:

- ايجاد و تخصيص سيستم مناسب براي برنامه ريزي توليد و عمليات 

 
 
 
 

منابع آموزشي :

- جزوه ارائه شده توسط مدرس 

 
 
 

قابل استفاده براي:

- مديران و كارشناسان كارخانه و توليد ، برنامه ريزي توليد ، كنترل توليد ، انبار 

 
 
 
 

پيش نياز:

- آشنايي با فرآيندهاي توليد  

 
 
 
 

دوره هاي مرتبط:

- كنترل موجودي ، برنامه ريزي توالي ، پيش بيني و سريهاي زماني ، كنترل پروژه 

 
 
 
 

كارگاه آموزشي:

دارد 

 
 
چاپ
 
 

مدت دوره:

2 روز ( 16 ساعت )  

 
 
     
2008-2009 Imq Academy Co. All Rights Reserved.