آرشیو مقالات

چشم انداز شرکت خود را بسازید

چشم انداز شرکت خود را بسازید

چکیده:
شرکت های با موفقیت پایدار ، دارای "ارزش های بنیادین" و یک" آینده دارای چشم انداز" می باشند که ثابت باقی می مانند، در حالیکه استراتژی ها و رویکردهای کسب و کار آنها بی وقفه خود را با دنیای در حال تغییر، تطبیق می دهد.

تاریخ 1395/07/03     |    
بازدید 19 دریافت مقاله