آرشیو برنامه های آموزشی

   
8
خرداد

هدف برگزاری:آشنایی با مراحل خرید و سفارشات خارجی

ادامه مطلب
   
   
8
خرداد

هدف برگزاری:آگاهی از نحوه محاسبه هزینه بهای تمام شده محصولات به منظور تعیین یا اصلاح استراتژی های سازمان

ادامه مطلب
   
   
8
خرداد

هدف برگزاری: شناخت فرایندممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO19011:2011 و درک ضرورت های بهبود مستمر در فرایند ممیزی و نیز ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم های مدیریت کیفیت

ادامه مطلب
   
   
9
خرداد

هدف برگزاری: شناخت فرآيند مميزي و ارزيابي امنیت اطلاعات سازمان جهت تدوين برنامه های متناسب و بهبود مستمر 

ادامه مطلب
   
   
10
خرداد

هدف برگزاری:آشنايي با فنون پيشرفته پذيرايي و تشريفات

ادامه مطلب
   
   
2
خرداد

هدف برگزاری:شناخت فرآيند مميزي سيستم مديريت انرژی بر اساس ISO19011:2011 ، شناسایی ضرورت هاي بهبود مستمر در فرآيند مميزي و ايجاد قابليت مميزي اثر بخش در سيستم هاي مديريت انرژی

ادامه مطلب
   
   
3
خرداد

هدف برگزاری:دستیابی به مهارت های لازم برای رسیدن به اهداف مذاکره با به حداقل رساندن امتیازات داده شده و نیز بهره مندی از روش کاربردی موفقیت در جلسات

ادامه مطلب
   
   
6
خرداد

هدف برگزاری : شناسايي و اولويت بندي حالات خرابي بالقوه در سيستم، برنامه ريزي جهت حذف و يا کاهش احتمال وقوع حالات خرابي بالقوه، ثبت نتايج تحليل ها به منظور فراهم کردن مرجعي براي حل مشکلات در آينده

ادامه مطلب
   
   
6
خرداد

هدف برگزاری:آشنایی با مدل های مختلف برنامه ریزی استراتژیک و متدولوژی کارت امتيازي متوازن جهت جاري سازي موثر و ارزیابی اجرای استراتژي ها درکلیه سطوح سازمان

ادامه مطلب
   
   
7
خرداد

هدف برگزاری: درک ضرورت و اهمیت کار تیمی، شناخت انواع تیم و کارکردهای هر یک در سازمان، آشنایی فراگیران با دانش و  مهارت های کار تیمی و تیم سازی، کسب مهارت برقراری ارتباط موثر  و رفع تعارض در تیم، کسب مهارت شناسایی مدل های رفتاری خود و سایر اعضای تیم و شناخت آفت های کار تیمی

ادامه مطلب