آرشیو برنامه های آموزشی

   
28
فروردین

هدف برگزاری:شناخت فرایندممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO19011:2011 و درک ضرورت های بهبود مستمر در فرایند ممیزی و نیز ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم های مدیریت کیفیت

ادامه مطلب
   
   
28
فروردین

هدف برگزاری:آشنايي با نحوه شناسايي، دسته بندي، مدیریت، پایش و اندازه گیری فرآيندهاي سازمان به منظور ارتقاء سطوح عملکرد

ادامه مطلب
   
   
26
فروردین

هدف برگزاری : آشنايي با سازمان و تشكيلات سازماني، آشنايي با واحدهاي پشتيباني سازمان و اهداف آن ها، مديريت  امور اداري و كارگزيني و آشنايي با وظايف كارگزيني

ادامه مطلب
   
   
26
فروردین

هدف برگزاری:آشنايي با مفاهيم و شناسایي روش هاي متداول ارزيابي ريسک، استفاده از نتايج ارزيابي جهت اعمال نگرش پيشگيرانه وكنترل پيشاپيش مخاطرات و كاهش ريسك در سيستم ها

ادامه مطلب
   
   
26
فروردین

هدف برگزاری: آشنايي با روش هاي برنامه ريزي سيستم هاي توليدي جهت رسیدن به الگوی توليد بهره ور

ادامه مطلب
   
   
8
اسفند

هدف برگزاری:کسب مهارت نگارش یک نوشته سازمانی خوب با بهره بردن از راه‌های سریع، ساده، کوتاه و سیستمی برای رساندن مفاهیم و اطلاعات

ادامه مطلب
   
   
7
اسفند

هدف برگزاری: شناخت  فرآيند مميزي شخص ثالث سيستم مديريت كيفيت ISO 14001  ، ايجاد قابليت مميزي اثر بخش در سيستم هاي مديريت زيست محيطي، الزامات صلاحيت و ارزيابي مميزان، كاربردPDCA  و ضرورت هاي بهبود مستمر در فرآيند   مميزي

ادامه مطلب
   
   
7
اسفند

هدف برگزاری: شناخت فرایندممیزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO19011:2011 و درک ضرورت های بهبود مستمر در فرایند ممیزی و نیز ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم های مدیریت کیفیت

ادامه مطلب
   
   
7
اسفند

هدف برگزاری:آشنایی با اصول طراحی و مهندسی انبارها به منظور تسهیل دسترسی، مدیریت هزینه ها و ارتقا بهره وری سیستم نگهداشت و انبارش کالا

ادامه مطلب
   
   
7
اسفند

هدف برگزاری: کسب توانمندی تشریح و ارایه مطالب و گزارش های موثر در جلسات با اهداف مختلف

ادامه مطلب