آرشیو برنامه های آموزشی

   
10
تیر

هدف برگزاری:آشنايي با اصول کاربردی بازاریابی و توسعه فروش در رسانه های مجازی

ادامه مطلب
   
   
10
تیر

هدف برگزاری:شناخت فرآيند مميزي سيستم مديريت كيفيت در صنايع تجهيزات پزشكي بر اساس ISO 19011:2011

ادامه مطلب
   
   
11
تیر

هدف برگزاری:شناخت مبادی ایجاد ضایعات و هزینه در عملیات انبار و روش های کنترل آنها 

ادامه مطلب
   
   
11
تیر

هدف برگزاری:آشنايي با الزامات استاندارد، فرآيندهاي آموزش و نحوه استقرار سيستم مدیریت در حيطه دانش و مهارت

ادامه مطلب
   
   
18
تیر

هدف برگزاری:شناخت  فرآيند مميزي شخص ثالث سيستم مديريت كيفيت ISO 14001  ، ايجاد قابليت مميزي اثر بخش در سيستم هاي مديريت زيست محيطي، الزامات صلاحيت و ارزيابي مميزان، كاربردPDCA  و ضرورت هاي بهبود مستمر در فرآيند   مميزي

ادامه مطلب
   
   
29
خرداد

هدف برگزاری:آشنایی با روش های بازنگري بنیادین و طراحي مجدد فرآيندها به منظور ارتقا بهره وری و پيشرفت يکپارچه سازمان

ادامه مطلب
   
   
29
خرداد

هدف برگزاری: آشنایی با چگونگی ایجاد زمینه رشد معنوی، بهسازی و ارتقای سطح دانش و مهارت های تخصصی کارکنان با بهره گیری از طرح ریزی و اجرای برنامه رشد شغلی براساس یک مکانیزم امتیازبندی مناسب

ادامه مطلب
   
   
30
خرداد

هدف برگزاری:شناخت فرآيند مميزي و ارزيابي هاي ايمني و بهداشت حرفه اي سازمان جهت تدوين برنامه های متناسب

ادامه مطلب
   
   
31
خرداد

هدف برگزاری: آشنايي با شيوه هاي نوين و بهینه اداره کارکنان و توسعه عملکرد آن ها

ادامه مطلب
   
   
24
خرداد

هدف برگزاری:آشنايي با روش هاي برنامه ريزي سيستم هاي توليدي جهت رسیدن به الگوی توليد بهره ور

ادامه مطلب